משרתי ציבור ערבים ישראלים תחת שלטון האפרטהייד הציוני

טיבי (ח"כ בפרלמנט הישראלי):
"מדינת ישראל צריכה ליזום את ביטול חוק השבות... כל זמן שקיים חוק השבות, כל זמן שהחברה היהודית בישראל אינה מבטלת אותו, אות הוא שחברה זו איננה שואפת לדמוקרטיזציה מוחלטת. החברה היהודית עדיין רוצה בסמלים יהודיים, גם בחוק השבות, גם בהמנון וגם בדגל... אסטרטגית אני שואף לביטול חוק השבות, הדגל וההמנון" (תכלת גליון 13)
 ובמלחמת המפרץ הראשונה:
"בפלישה לכוויית החזיר חוסיין לאומה הערבית את תפארת המסורת המוסלמית וביטא את הערכתו כלפיו. גם אנחנו, הערבים בארץ, רוצים לראות כוח צבאי חזק... בעל כושר מיקוח, מול הציר ארצות-הברית-ישראל... אין בזה שום רצון לקרוא לסדאם לשלוח טילים עם ראשי נפץ כימיים לכיוון תל אביב... משום שבעולם הערבי אין כיום "אנשים רציניים" המוסיפים לראות בהשמדת ישראל אופציה מעשית... יש גם ערבים שלא רוצים להשמיד את ישראל ולא בגלל שזה לא לגאלי, או לא אנושי, אלא בגלל שזה לא ריאלי"

תגובתו לידיעות על צליחת התעלה בידי הצבא המצרי ב-1973:
"לשמוע שערבי כלשהו מצליח לצאת מן הבועה של המפלה, וכי דגל ערבי מונף על שטח ערבי משוחרר, היה מקור לגאווה... אין לי ספק שזו הייתה ההרגשה הכללית בקרב הערבים בישראל. כל מי שאומר לך אחרת מטעה ואיננו דובר אמת... אני בטוח שלפחות חלק מן הערבים... קיוו לכופף את השחצנות הישראלית... כשאתה מקווה שהמצרים יכבשו את סיני והסורים את הגולן, ברור לך מה תהיה התוצאה..."

על זכות השיבה
: "תנאי בל יעבור" לפיוס היסטורי בין הפלסטינים לישראל".
ועוד: מתן "זכויות שוות לגבי קרקע הלאום" למיעוט הערבי, "מה גם שבעבר היו אלה קרקעות ערביות"


הוא זכאי

מקרה אחד מבין שלל המקרים הנידונים בפרשת טלנסקי (עמוד 438 - 442), מתוך הכרעת הדין במשפטם של אהוד אולמרט ושולה זקן, שניתן ביום ה 10 ביולי 2012:


קישור לנוסח הכרעת הדין

ממידות טובות לערכים

העיסוק ב"ערכים" נעשה נפוץ כל כך בשנים האחרונות, עד שקל לשכוח כמה טריים שורשיו. תחילתו באנגליה, במערכת הבחירות של 1983, בראיון טלוויזיוני שבו העיר בן-שיחהּ של מרגרט תאצ'ר, במידה של לעג, שנדמה כי היא תומכת ב"ערכים ויקטוריאניים". תאצ'ר הגיבה בהסכמה נלהבת: "אה, בדיוק. בהחלט כך. אלה היו הערכים בתקופה שבה ארצנו עלתה לגדוּלה".
...
בראיון אחר הסבירה [תאצ'ר] שהיא אסירת תודה על כך שגדלה בביתה של סבתא ויקטוריאנית, שחינכה אותה על ברכי אותם "ערכים ויקטוריאניים".
חינכו אותך לעבוד קשה מאד. חינכו אותך לשפר את עצמך; להיות עצמאי; לחיות בהתאם להכנסה שלך. חינכו אותך שניקיון הוא דבר קדוש. חינכו אותך לכבוד עצמי. חינכו אותך תמיד להושיט יד לשכנך. חינכו אותך לגאווה עצומה בארצך. כל הדברים האלה הם ערכים ויקטוריאניים. הם גם ערכים נצחיים....
רעיון "הערכים הוויקטוריאניים" האנגלי הוא בעת ובעונה אחת רחב וצר מרעיון "ערכי המשפחה" האמריקאי. הוא רחב ממנו משום שהוא כולל, לצד המשפחה, גם עבודה קשה, חסכנות, ניקיון, עצמאות, כבוד עצמי, שכנוּת טובה ופטריוטיות. הדיון בערכי המשפחה בארצות הברית היה בלתי-משביע-רצון בין השאר משום שפורש בצמצום והתמקד באופן בלעדי כמעט, בנושאים כמו הפלות, הומוסקסואליות ולידה מחוץ למסגרת הנישואין. אין פגיעה בנושאים אלה בגישה הגורסת שאפשר להיטיב להבינם בהקשר הרחב יותר, זה של הערכים הוויקטוריאניים – ערכים של אופי, אורח-חיים ואתוס חברתי.
...
אך ישנו הקשר רחב יותר שבמסגרתו יש להבין הן את הערכים הוויקטוריאניים והן את ערכי המשפחה. תאצ'ר, כך נאמר, תיארה את הערכים שעליהם חינכה אותם סבתהּ כ"ערכים ויקטוריאניים". אך סבתהּ הוויקטוריאנית לא היתה מכנה אותם "ערכים" (values); היא היתה מכנה אותם "מידות טובות" (virtues). זאת ועוד – למעשה לא היו אלה מידות טובות "נצחיות". ודאי לא היו אלה המידות הטובות שעליהן דיברו הפילוסופים הקלאסיים.
...
רק במאה העשרים הפכה המוסריות יחסית וסובייקטיבית כל כך, עד שמידות טובות חדלו להיות "מידות טובות" והפכו ל"ערכים". שינוי זה הוא המהפכה הפילוסופית הגדולה של המודרניוּת, כַּבּירה לא פחות מן המרד המוקדם יותר של ה"מודרנים" ב"קדמונים" – מרידתם של המדע וההשכלה המודרניים בפילוסופיה הקלאסית. אך בניגוד למורדים ההם, שהיו מודעים לחלוטין לחשיבות מרידתם, אלה החדשים (עם פרידריך ניטשה כַּיוצא מן הכלל המובהק) נראו לא-מודעים כמעט למעשיהם. אפילו אוצר המילים החדש, שייצג התנתקות רדיקלית כל כך מן הישן, ושבעצמו היווה מהפכה מחשבתית, נכנס לשימוש בלא תשומת לב מיוחדת.

עניין זה מוזר עוד יותר לאור העובדה שמי שהעניק השראה למהפכה ויצר את השפה החדשה היה מודע עד מאד לחשיבות העניין. בשנות השמונים של המאה ה-19 החל פרידריך ניטשה לדבר על "ערכים" במובנם הנוכחי - שאינו קשור בהערכה או בהוקרה של משהו; וגם לא במשמעות של שם העצם היחיד, כשוֹוי או מחיר של משהו (ערכם הכלכלי של כסף, עבודה או רכוש); אלא בלשון רבים דווקא, בזיקה לאמונות ולעמדות המוסריות של חברה. זאת ועוד - הוא השתמש במילה במודע, שוב ושוב, כמתוך התעקשות, כדי לסמל את מה שנראה לו כאירוע המהותי ביותר בהיסטוריה האנושית.
"ההערכה המחודשת של הערכים" (Umwertung der Werte) שביצע אמורה היתה להיות המהפכה האחרונה, האולטימטיבית, מהפכה כנגד המידות הטובות הקלאסיות והיודאו-נוצריות כאחת.
"מות האלוהים" אמור היה לסמן את מות המוסריות ואת מות האמת – מעל הכל, את מות אמיתותם של כללי המוסר באשר הם. לא יהיו לא טוב ולא רע, לא מידה טובה ולא מידה רעה. יהיו רק "ערכים". ולאחר שפּיחת את המידות הטובות לכדי ערכים, המשיך ניטשה להוריד מערכם ולהעריכם מחדש, כדי ליצור מסגרת ערכים חדשה עבור "האדם החדש" שלו.
בראשית המאה העשרים, מעט אחרי מותו של ניטשה, שאל ממנו מקס וֶבֶּר את המילה "ערכים" בלא כוונות ניהיליסטיות דומות, ואולי לכן גם לא העיר על החידוש שבמונח, וּודאי שגם לא ייחסוֹ לניטשה. (7) במקום זאת השתמש במילה כבדרך אגב, כאילו היתה חלק מאוצר המילים המקובל וכאילו אין לה משקל מיוחד. מסיבה זו, כיוון שנראתה מוכרת ובלתי-מאיימת כל כך, היתה גם יעילה הרבה יותר... ה"ערכים" הביאו עימם את ההנחה שכל הרעיונות המוסריים הם סובייקטיביים ויחסיים, שאינם אלא מנהגים ומוסכמות, שכל מטרתם אמצעית, תועלתנית, ושהם ייחודיים לאנשים מסוימים ולחברות מסוימות (ובאקלים האינטלקטואלי הנוכחי – ייחודיים למעמדות, לגזעים ולמגדרים מסוימים).

כל עוד בוטאה המוסריות בשפת "המידה הטובה", היה אופיה איתן, נחרץ. הפילוסופים הישנים יכלו להתווכח על מקורן של המידות הטובות, על סוגיהן ועל חשיבותן היחסית, על הזיקה בין מידות טובות מוסריות ואינטלקטואליות או בין קלאסיות ודתיות, ועל השפעתן של מידות טובות פרטיות על אלה הציבוריות.
הם עשויים היו אפילו לראות אותן כ"יחסיות" או "היסטוריות" במובן זה שמידות טובות שונות אִפיינו עמים שונים בתקופות ובמקומות שונים. אבל עבור עַם מסוים בתקופה מסוימת, המושג "מידה טובה" נשא בחובו תחושה של כובד-משקל ושל סמכות - תחושה ש"ערכים" אינם מעבירים.
ערכים, כפי שאנו מבינים את המילה היום, אינם חייבים להיות מידות טובות; הם יכולים להיות אמונות, דעות, עמדות, תחושות, הרגלים, מוסכמות, העדפות, נטיות ואפילו גחמות – כל דבר שפרט, קבוצה או חברה מחשיבים בזמן מסוים, ומכל סיבה שהיא.
על מידות טובות אי אפשר לומר, כפי שאומרים על ערכים, שמידותיו הטובות של אלמוני טובות כמו אלה של פלמוני, או שלכל אחד יש זכות למידות טובות משלו. רק ערכים יכולים לתבוע זכות כזו לשוויון ולנייטרליות מוסריים. משמעותם חסרת הפניוֹת, ה"לא ערכית" של הערכים (ה"לא שיפוטית", כפי שאומרים היום), נטועה כבר עמוק כל כך באוצר המילים הפופולרי וברגישות הפופולרית, עד שקשה לדמיין שאי-פעם חיינו בלעדיה.

מי שמדבר על ערכים ויקטוריאניים אינו חוטא רק באנכרוניזם סמנטי; הוא מעוות את האתוס הוויקטוריאני. המידות הטובות הוויקטוריאניות לא היו המידות הטובות הקלאסיות וגם לא אלה הנוצריות; הן היו "ביתיות" יותר מן הראשונות וחילוניות יותר מן האחרונות. ובכל זאת היו אלה "מידות טובות" על פי משמעותן הוויקטוריאנית – ולא "ערכים" במובן שלנו. רוב הוויקטוריאנים אפילו האמינו, כמו מרגרט תאצ'ר, שהן "מידות טובות נצחיות" - ואם לא נצחיות ממש, כי אז לתקופתם ולמקומם לפחות, קבועות וּודאיות די הצורך לקבל את המעמד המעשי "נצחיוֹת".

עבור הוויקטוריאנים, המידות הטובות האלה היו קבועות וּודאיות, לא במובן שמָשלוּ בהתנהגותם המעשית של כל בני-האדם כל הזמן (או אפילו לא של רוב בני-האדם, רוב הזמן). אפלטון ואריסטו לא הניחו הנחות כאלה ביחס למידות הטובות שלהם; וגם לא אוגוסטינוס ואקווינאס ביחס לשלהם. אך כולם האמינו שאלה הסטנדרטים שעל-פיהם אפשר וראוי למדוד את ההתנהגות. הסטנדרטים היו קבועים גם אם התנהגותם של יחידים לא תמיד עמדה בהם. וכאשר קרה דבר כזה, נשפטה ההתנהגות במונחים מוסריים, כהתנהגות רעה, שלילית או מושחתת – ולא, כפי שמקובל יותר לומר היום, שגויה, לא רצויה, או (על פי העיוות האחרון של אוצר המילים המוסרי שלנו) "בלתי ראויה".
...
למעבר מ"מידה טובה" ל"ערכים" היתה תוצאה אומללה נוספת. אחרי שהדחנו כך את המידה הטובה ממקומה המרכזי לשעבר, כַּסגולה המגדירה של החיים הטובים ושל החברה הטובה, גם הִגלֵינו אותה אל חדר המיטות. בדברנו כיום על המידה הטובה, איננו חושבים עוד על המידות הטובות הקלאסיות, חוכמה, צדק, מתינות ואומץ-לב, או על המידות הטובות הנוצריות, אמונה, תקווה ואהבה, או אפילו על אלה הוויקטוריאניות – עבודה, חסכנות, ניקיון ועצמאות. המידה הטובה מובנת היום, באנגלית לפחות, בעיקר בהקשריה המיניים – כמי שמתייחסת לצניעוּת ולנאמנות בחיי נישואין. אחת התעלומות הגדולות של המחשבה המערבית, אמר הפילוסוף לאו שטראוס, היא "כיצד מילה שבעבר שימשה לציון גבריותו של הגבר עברה לסמן את צניעותה של האישה".

המוטציה הזו של המונח "מידה טובה" גרמה תחילה לצמצום משמעותו, להעמדתו על המיניות לבדה; ואחר כך להמעטה ולזלזול בערכן של המידות הטובות המיניות כשלעצמן. מידות טובות אלה – הצניעות והנאמנות – עברו טריוויאליזציה נוספת כתוצאה מן התפישה הפופולרית של התקופה הוויקטוריאנית כתקופה פוריטנית באופן כפייתי. הביטוי "ערכים ויקטוריאניים" מעורר בדרך כלל בדמיון הצנעת רגלי פסנתרים בגרבונים, התייחסות לרגלי שולחנות (כמו גם לרגליים אנושיות) כאל "גפיים", והקצאת מדפים שונים לכתבי סופרים וסופרות בספריות – פעולות שכולן אמורות להדגים את אותה תפישת מיניוּת דכאנית ועצורה שהיא כביכול ויקטוריאנית טיפוסית. אך למעשה, ביטויים כאלה ואחרים של אנינות טעם לא היו מנהגיהם הרגילים (או אפילו החריגים) של ויקטוריאנים אמיתיים, אלא, על פי רוב, פרי דמיונם של סאטיריקנים, ששימש את האנגלים להונאתם של אמריקאים פתיים, ושהונצח בידי היסטוריונים פזיזים. "האישה שעטפה את רגלי הפסנתר שלה", דיווח לנו היסטוריון אחד ברצינות גמורה, "לא רק שנכשלה בהסתרת האקסהיביציוניזם המודע והלא-מודע שלה, אלא גם הפכה את הפסנתר לאובייקט מיני: מבצע לא פשוט". אך למעשה היה זה ההיסטוריון שהפך את הפסנתר לאובייקט מיני, ושכפה את הפנטזיות המיניות שלו על הוויקטוריאנים.

המאמר במלואו, פורסם באתר קיוונים הוא פתח דבר לספר
The Demoralization of Society: From Victorian Virtues to Modern Values
אותו כתבה פרופסור גרטרוד הימלפארבּ (Gertrude Himmelfarb) הידועה גם כבּי קריסטול (Bea Kristol), הסטוריונית אמריקאית, המתמחה בהסטוריה של העידן הויקטוריאני.
בעלה אירווינג קריסטול, השתייך בשנות העשרים של המאה שעברה לקבוצת "האינטלקטואלים (היהודים) של ניו-יורק", בהמשך התפכח ושינה את דעותיו או במילותיו הוא "ליברל שהמציאות התקיפה אותו". קריסטול נחשב כמייסד את הזרם הנאו-קונסרבטיבי.

ראיון עם פרופסור הימלפארב על ספרה:

טרור יהודי - עשרות מסגדים הוצתו...

"ראש אגף חקירות ומודיעין במחוז ש"י, ראש אגף חקירות ומודיעין במחוז ש"י, ניצב-משנה חיים רחמים, אמר אתמול בדיון בוועדת החוקה של הכנסת על אכיפת החוק בשטחים... בשנה החולפת אירעו 228 מקרים של פגיעה באנשי כוחות הביטחון בגדה, לא כולל איומים מילוליים, וכי עשרות מסגדים הוצתו... (הארץ 20-6-2012)
והנה מקור הידיעה, הדיון המצולם [לא נגענו]:


ניצב משנה, חיים רחמים: "אני יכול להגיד שמאז 2009, ממקרה המסגד בכפר יאסוף בדצמבר 2009, הוצתו בסביבות 20 מסגדים." [אכן, מבחינה תחבירית זו לא טעות 20 הם עשרות...]

כמה מסגדים הוצתו אם כן?
עשרות? 20? או שמא...

 1. 2009 דצמבר - כפר יאסוף
 2. 2010 אוקטובר - בית פאג'ר
 3. 2011 יוני -כפר אל-מורייר
 4. 2011 מאי - חאוורה
 5. 2011 ספטמבר - קוסרה
 6. 2011 דצמבר - בורקא
 7. 2011 דצמבר - ירושלים
 8. 2012 יוני - כפר ג'בע
ואם ממש מתאמצים אפשר להוסיף את:
 • 2010 מאי - המסגד בלובן א-שארקייה
 • 2011 אוקטובר - המסגד בטובא זנגרייה

המדריך לנוירוזה פוליטית: המתבגר הנצחי

קטע מתוך מסה שכתב הסופר והוגה הדעות ארתור קסטלר (אפילה בצהריים), אף שנכתב בשנת 1958(!) לא נס ליחו:

המתבגר הנצחי

האינטלקטואל הרדיקלי הצעיר של בלומסברי [חבורת בלומבסברי, לונדון], סן ז'רמן דה פרה [הרובע הלטיני, פאריז], גריניץ' וילג' [האינטלקטואלים של ניו יורק] יחסית אינו מזיק. לרוב, הרדיקליזם שלו הוא תוצאה של מרד נעורים נגד ההורים או מאבק סטריאוטיפי אחר שזמנית הופך אותו למיואש מהעולם. אבל חלק מהרדיקלים הצעירים לא מתבגר אף פעם, הם נשארים המתבגרים הנצחיים של השמאל.

אחד הזנים מהסוג הזה ניתן למצוא לעיתים קרובות בארצות הברית ובצרפת, גם באנגליה-אם כי שם הוא נדיר יותר. X הצעיר. הוא מתחיל כקומוניסט נלהב, מהר מאד הוא מתאכזב, מוצא קבוצה טרוצקיסטית אופוזיציונית, בת עשרה חברים, מגלה ששישה מבין העשרה יצרו "בלוק אופוזיציוני חוסם" וסודי בתוך הקבוצה, הוא מתפכח, מייסד 'מאג' קטן 100% אנטי קפיטליסטי, אנטי סטליניסטי, אנטי פציפיסטי אמיתי, הקבוצה מתפרקת, מקים מאג קטן חדש, וכן הלאה. כל מאבקיו, הפולמוסים, הניצחונות והכישלונות הם סערות בכוס תה, מוגבלים לאותו חוג קטן של אינטלקטואלים רדיקלים -- מן משפחה שניזונה ממריבות וגינויים הדדיים, ועם זאת דבק דיאלקטי מסוג כלשהו מחזיק אותם ביחד. דוגמא קלאסית לזן הזה היא קבוצת המרכסיסטים-אקזיסטנציאליסטים מהחוג של "זמנים מודרניים" (Les Temps Modernes) של סארטר, עם המריבות הנצחיות והשסעים העמוקים ביניהם. אפשר לומר על הכיתות הללו שהן סובלות מיצר מיני פוליטי מהזן של גילוי עריות.

סוג אחר הוא Y. הטיפוס העסוק, את שמו נמצא בכל ועידה "פרוגרסיבית", שקול מחאתו נשמע נגד כל עוולה, שאימץ כל מטרה טובה תחת השמש, שלא השיג מעולם שום דבר בעולם הזה. Y הוא המקבילה הפוליטית של הניפומן, הוא סובל מעודף חשק מיני פוליטי. נוירוזה מהסוג הזה, גם היא, משגשגת ופורחת בעיקר בסביבת השמאל, --כי, באופן כללי, השמאל הוא חרמנות מופרזת מבחינה פוליטית.

ואחרון חביב, יש את Z. המאזוכיסט הפוליטי. אצלו, משל הקורה והקיסם התהפך ["מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך ואינך שם לב לקורה אשר בעינך שלך?... צָבוּעַ!" מתוך הבשורה על פי מתי, הברית החדשה].
אי הצדק הזעיר ביותר במדינתו שלו סוחט ממנו קריאות של יסורים ויאוש, אבל הוא מוצא תירוצים לפשעים המחרידים ביותר שמבצע הצד השני. כאשר במלון פאר בלונדון מסרבים להשכיר לשחקן טניס לא לבן חדר במלון, Z רועד בזעם ספונטני, כאשר מיליונים יורקים דם במכרות הארקטיים אצל הסובייטים ובמחנות עבודה שלהם, מצפונו הרגיש של Z שותק. Z הוא פטריוט הפוך, שהשנאה העצמית ותשוקתו להענשה עצמית הפכה לשנאה לארצו שלו או למעמד החברתי אליו הוא משתייך, לכמיהה לשוט שיצליף בהם.

מתוך המסה A Guide to Political Neuroses
שפורסמה ב Encounter בשנת 1958.

פינקלשטיין: מחיקת ישראל, זו המטרה האמיתית של תנועת ה BDS

David Abitbol חשף בבלוג Jewlicious, ראיון מוקלט עם נורמן פינקלשטיין, עליו אפשר לאמר הרבה דברים לא מחמיאים אבל לזכותו חייבים לאמר שהאיש נוהג לאמר בדיוק מה הוא חושב, הוא לא צבוע והוא לא מנסה למצוא חן בעיני אף אחד. בראיון לפעיל 'התנועה לחרם על ישראל' (BDS - boycotts, divestment and sanctions against Israel) הוא אומר דברים מפורשים:

התנועה [BDS] מסתירה את פניה האמיתיות, המטרה האמיתית שלהם היא חיסול מדינת ישראל. הוא קורא להם לצאת ולאמר בגלוי את האמת, אף שלדעתו הציבור הרחב עדיין לא בשל לקבל זאת.

הראיון המוקלט הועלה ל YouTube ואז הורד מן האתר על פי בקשתו של פינקלשטיין עצמו. כעת ניתן למצוא את הראיון המלא ב Vimeo.פראנק באראט (Frank Barat) שראיין אותו כתב בדף הפייסבוק שלו שנורמן פינקלשטיין התקשר אליו וביקש למחוק את הסרטון מהיוטיוב בגלל ש"הוידאו גרם לנזק" (מילותיו הוא) ומכיוון שהבין שפרסום הראיון מזיק ל'מטרה' החליט למחוק אותו.
הגילויים בראיון הארוך (30 דקות) חשובים במיוחד כשהם יוצאים מפיו של פעיל בתנועות לסולידריות עם הפלשתינים, וכמי שתומך ב BDS.

דעת המיעוט של השופט אשר גרוניס בנושא ביטול חוק טל

החלטת בג"ץ 6298/07, השופט א' גרוניס:
 1. שוב ניצבת בפנינו הסוגייה בדבר אי גיוסם של בני ישיבות חרדיות לצבא ההגנה לישראל. דעתי היא, בניגוד לדעת חבריי, כי עדיף היה לו לבית המשפט שלא להידרש כלל לסוגייה ולהותירה במרחב הציבורי, מחוץ לתחומו של בית המשפט. בחוות דעתי שניתנה לפני כשש שנים בבג"ץ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת (לא פורסם, 11.5.06), הסברתי את עמדתי, כי אין צידוק להפעיל בקורת שיפוטית במקרה זה לגבי חוק של הכנסת. זאת, משום שהחוק הרלוונטי – חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 – הינו חוק בו הרוב העניק זכות יתר למיעוט. כפי שכתבתי, "כאשר הרוב פועל בדרכים דמוקרטיות ומקבל חוק הנותן עדיפות למיעוט, אין מקום שבית המשפט יהפוך לפטרונו של הרוב" (פיסקה 1 לחוות דעתי בבג"ץ 6427/02 הנ"ל).
 2. על פי התוצאה של עמדת הרוב בהליך דנא (הנשיאה ד' ביניש, השופטת מ' נאור, השופט א רובינשטיין, השופטת א' חיות, השופט ח' מלצר והשופט נ' הנדל), יעמוד החוק בתוקף עד ליומו האחרון - 1.8.12 - ולא ניתן יהיה להאריכו שוב. עקב הכרעה זו פתוחות בפני הכנסת שתי אפשרויות: האחת, אי קבלה של חוק אחר תחת החוק שיפקע; השנייה, קבלתו של חוק חדש שינסה לענות בצורה טובה יותר לבעיות ולפגמים עליהם מצביעים שופטי הרוב.

  אם תאומץ האפשרות הראשונה, היינו הכנסת לא תחוקק חוק חדש בנושא,  המשמעות התיאורטית תהא שהצעירים החרדים, שאינם מתגייסים כיום לצבא, יהיו חייבים להתגייס, כבני הרוב. דומני שמעטים במדינה (ואולי אף זו הגזמה) סבורים שאכן צפוי גיוס המוני של בני ישיבות חרדיות לצה"ל. אם אכן לא יתקבל חוק חדש ותוגש עתירה חדשה בה תידרש הממשלה, כולל שר הביטחון, לכפות גיוס, האם פסק דין שיקבל את העתירה יביא את הגיוס המיוחל?! דומה שהתשובה מתבקשת מאליה.

  האפשרות האחרת, ונראה שזו ריאלית יותר מן הקודמת, היא שבעקבות פסק הדין תקבל הכנסת חוק חדש שינסה לתקן, במידה כלשהי, את הפגמים שבחוק הנוכחי. ניתן להעריך כבר עתה שחוק כזה לא יספק את הדרישות של חלקים מן הרוב (המורכב מחילוניים, מסורתיים ודתיים המתגייסים לצבא). על כן, אין ספק שתוגש בעתיד עתירה נוספת בה תבואנה השגות לגבי החוק החדש. ההתעסקות החוזרת ונשנית של בית משפט זה בנושא של גיוס חרדים, בלא שמושגת התקדמות ממשית כתוצאה ממעורבות שיפוטית, בוודאי שאינה תורמת למעמדו של בית המשפט. זאת ועוד, זו אשליה לצפות שהחלטות שיפוטיות יביאו לגיוסם של חרדים לצה"ל ולכניסתם לשוק העבודה. שינויים חברתיים וכלכליים עשויים להביא לתוצאה המקווה. היכולת של בית המשפט להשפיע במקרה דוגמת זה שבפנינו הינה מועטה.
 3. לסיכום, אין הצדקה להתערבות של בית המשפט הגבוה לצדק במקרה זה. זאת, משום שבמקרה דנא עסקינן בהחלטה של הרוב במדינה (על פי הייצוג בכנסת) לקבל חוק הנותן זכות יתר - שלא להתגייס לצבא - למיעוט. כאשר מדובר בזכות כאמור, שאינה כרוכה בפגיעה במנגנונים הדמוקרטיים, בפגיעה ביחידים ככאלה או בפגיעה בקבוצת מיעוט, אין צידוק להפעיל בקורת שיפוטית. מה גם שהתרומה של בית המשפט לשינוי בהתנהלות החברתית של מגזר שלם בחברה הישראלית מצומצמת ביותר, ואינה מצדיקה את מעורבותו של בית המשפט בנושא.
 4. אילו נשמעה דעתי היינו דוחים את העתירות.

נורמן פינקלשטיין-אנטישמי יהודי

נורמן פינקלשטיין תומך בפתרון של שתי מדינות, עם שיבה מלאה של הפליטים הפלסטינים לתחומי מדינת ישראל. לדבריו עמדה זו מעמידה אותו בשמאל העולמי המתון, כיון שזו דעתם של ארגוני זכויות אדם ורוב מדינות האו"ם. (ויקיפדיה)

חוקר מדע המדינה היהודי-אמריקאי, הד"ר נורמן פינקלשטיין - מבקר חריף של מדיניות ישראל בשטחים...(הארץ)
ובכן, אלה תיאורים מעודנים למדי של האיש שמקדיש את חייו לישראל, נכון יותר למאבק בישראל, שלא לאמר משימת חייו עבודתו, וכל ישותו מוכוונים מטרה: י ש ר א ל.

על "מאז ומקדם" סיפרה של ג'ואן פיטרס

בויקיפדיה באנגלית מוקדש לנושא פרק נכבד, לעומת ההתעלמות המוחלטת ממנו בויקיפדיה העברי. את תואר הדוקטור קיבל בשנת 1987, מאונ' פרינסטון, הדוקטורט [בהנחייתו של נועם חומסקי] הוקדש לנסיון לקעקע ספרה של ג'ואן פיטרס, 'מאז ומקדם'.

On From Time Immemorial
In Finkelstein's doctoral thesis, he examined the claims made in Joan Peters's From Time Immemorial, a best-selling book at the time.

הספר הפך רב מכר, ועורר פולמוס עד כדי כך שפינקלשטיין ראה לנכון להקדיש לו את עבודת הדוקטורט שלו (פינקלשטיין, נועם חומסקי פטרונו, ואדוארד סעיד יצאו במסע צלב ממש נגד הספר). בארץ מצאו לנכון לתרגם אותו רק בשנת 1988, ונתקל בחומת שתיקה והתעלמות מוחלטת ובמהרה נעלם מן המדפים לשנים רבות. רק לאחרונה בשנת 2008 הוצאה מהדורה מחודשת, הפעם היא מצליחה ביותר.

[בן דרור ימיני:] פינקלשטיין כתב את "תעשיית השואה". הוא מפיץ את הרעיון שתודעת השואה מנוצלת למען בצע כסף ולמען הצדקת פשעיה של ישראל. רבים מאשימים את פינקלשטיין בהכחשת שואה. זה לא מדויק. הוא כוכב-על של אתרים אנטישמיים. אבל לזכותו ייאמר שהוא אף פעם לא הכחיש את השואה. הוא התייחס בפקפוק מסוים למספר של שישה מיליון, אך לא עבר את הגבול הזה.
השאלה היא, האם הוא אנטישמי.
יש תשובה אוטומטית: יהודי אנטישמי? לא יכול להיות.
צ'רצ'יל, כך מספרים, אמר שאנטישמיות היא "שנאת יהודים מעבר למה שצריך". צריך לעדכן את ההגדרה: אנטישמיות היא שנאת ישראל, הרבה, ממש הרבה, מעבר למה שצריך.
ולפי ההגדרה הזאת, יש גם יהודים וישראלים אנטישמיים. פינקלשטיין, ללא ספק, הוא אחד מהם.

מפקד מוצב רפיח נגד אילנה דיין וטלעד: "פרשת וידוא ההריגה"-שיעור במניפולציה תקשורתית

מתוך פסק הדין, של השופט נועם סולברג:
"התקבלה תביעת לשון הרע שהוגשה בידי מפקד מוצב ברפיח נגד אילנה דיין וטלעד בגין כתבת תחקיר שנעשתה במסגרת התוכנית "עובדה" בעקבות אירוע מבצעי בו נורתה למוות נערה בת 14.

הובטח לו, לצופה, בתחילת הכתבה, כי "מה שעולה מתוך חומרי החקירה... הוא די ברור מבחינת העובדות" והתברר כי ההצהרה היומרנית של אילנה דיין כי העובדות הן ברורות התגלתה כחלולה.
...הנתבעות סטו מן האמת, ויצרו בעיני הצופה תמונת מציאות שגויה.

התובע הוא גיבור הכתבה, והאירוע מסופר בעיקר באמצעות דמותו. הכתבה קובעת עובדות לגביו ושופטת אותו. הוא מוצג בה כמי שיצא מוגן לעבר ילדה קטנה ירויה, ירה בה מרובהו ואז שב וירה צרור לגופתה. הוא נשמע מורה לחייליו הוראה אכזרית לירות בכל מה שבמרחב לרבות פעוטות. הוא מוצג כאילו ניסה להסתיר את מעשיו בעת התחקירים בהפעלת לחץ על פקודיו לשקר. בחקירתו במצ"ח, עולה מן הכתבה, הוא מיתמם ומתפתל, עושה עצמו כלא-מבין מה פּסול היה במעשים הללו. הצופה לומד כי חייליו, כמותו, יורים בילדה קטנה באדישות ובאטימות, מכח צייתנות עיוורת להוראות אטומות, ולבסוף חוגגים את ניצחונם.
... בלהיטותה של אילנה דיין להעביר את המסר הציבורי, את הבשורה שחשבה שחשיפת הסיפור תביא בכנפיה... התובע היה אפוא, בעל כורחו, הקורבן שהוקרב כדי לספר את הסיפור באופן שהמסר יעבור."

מגרון - ושלטון החוק


ומה כל כך מיוחד בתוכנית ששודרה באפריל 2011, בערוץ הכנסת הנידח למדי?
מימין יושב לבדו העתונאי חגי סגל, מתנחל ידוע (המחתרת היהודית), מנגד, בצד שמאל, יושבים צמד חמד: אחת, עו"ד הדין טליה ששון, לשמאלה יושב אל"מ במיל אילן פז.

עו"ד ששון הינה מחברת הדו"ח הידוע, דו"ח ששון לעניין המאחזים הבלתי חוקיים ביו"ש, או בשמו המקוצר והידוע - "דו"ח המאחזים", על פיו יישק דבר, יחתכו גורלות של אלפי מתיישבים וישובים יהודיים ביו"ש.
אבל שו הדא אילן פז? ובכן מתברר שהשניים מכירים ולא מהיום.

עם צאת תכנית ההתנתקות לדרך, מינה אריאל שרון (שבימים בהם תמך בהתיישבות ביש"ע, ראה בה: "אויבת ההתנחלויות") את המשפטנית, שפרשה בדיוק מפרקליטות המדינה, לחקור ולחבר עבורו דו"ח בנושא "המאחזים הבלתי מורשים באזורי יהודה שומרון ועזה" ולהגיש לו חוות דעת לגבי הצעדים המשפטיים הנדרשים להפסקת "תופעת המאחזים" ולפינוים. הדו"ח הוגש במרץ 2005. ('תכנית ההתנתקות' הושלמה באוגוסט 2005).

שלושת אלפים שנות ישוב יהודי רצוף וממושך בארץ ישראל


http://iloveisrael-lior.blogspot.com/2011/10/3000.html

בלוג אנונימי שיש בו השקעה מרובה ומידע יקר ערך, שאפשר ללמוד ממנו הרבה. אומנם צריך להתגבר על בעיות בעריכה ויזואלית שקצת פוגמות בנוחות הקריאה בו - ובכל זאת כדאי מאד להתאמץ:

Palestine? Occupation?? 3000 years of constant Jewish presence in Israel

שלום לכולם
הכנתי לוח זמנים המצין את כל האירועים החשובים שקרו לעם היהודי בארצו, ארץ ישראל. כפי שמתברר, אין ולא שנה אחת ב 3000 השנים האחרונות ללא ישוב יהודי רצוף בארץ ישראל, בניגוד גמור למה שכמה אנשים חושבים, או טוענים.

הצגתי קישורים למקורות שמהם העתקתי את המידע על האירועים המצוינים, הרוב איננו מויקיפדיה, אלא מספרים מגוונים שאפשר לקרוא אותם בחינם באינטרנט, ומקישורים ישירים לעבודותיהם של היסטוריונים נודעים כמו הרודוטוס היווני, טקיטוס ודיו קסיו הרומאים, יוספוס פלביוס היהודי, אזוביוס וסביוס הביזנטים, וכן אל מסעודי, אל מקריזי, אל קלנסי, ואל מוקדסי המוסלמים, וכן ממקורות היסטורים וארכיאולוגים נוספים אחרים.
מי שמעונין לבדוק את האמינות של המידע שאני מציג מוזמן להכנס לקישור ולבדוק את המקור.

הערך הוא מאד ארוך, משום שהוא מציג מאות אירועים יהודים בארצם, ארץ ישראל, וסבלותיהם הרבות תחת הכובשים הזרים, לכן, הקורא היקר מוזמן לדלג ולבחור את התקופה ההיסטורית שמענינית אותו, התקופה הצלבנית למשל, או פשוט לבחור את התקופה ההיסטורית דרך הקישורים שמוצגים מתחת לשורות אלו.

כיצד נבחרים שופטים במדינות דמוקרטיות?

מתוך מסמך רקע שהוגש לשר גלעד ארדן, מינוי נשיא בית-משפט עליון – סקירה משווה:
הסקירה מתמקדת בגורם הממנה את הנשיא ובתנאי הכשירות לכהונה.
בדרום-אפריקה, בספרד, באוסטריה, באיטליה, בצרפת ובגרמניה יש שתי ערכאות שיפוטיות גבוהות זו לצד זו – בית-משפט עליון לערעורים ובית-משפט לחוקה. ברוב המדינות האלה הסקירה מתמקדת במינוי נשיא בית-המשפט לחוקה.
יש לשים לב כי לבית-משפט לחוקה מאפיינים שונים מאלה של בית-משפט עליון, והדבר משפיע על אופן מינוי השופטים בערכאות האלה.


מסמך התראה: האנטי יהודיות החדשה

The Global Campaign to Delegitimize Israel, part 1

מסמך התראה מאת ארווין קוטלר (פורסם במכון לתכנון מדיניות עם יהודי).

פרופ' ארווין קוטלר (Irwin Cotler), חבר בפרלמנט הקנדי מטעם המפלגה הליברלית, כיהן כשר המשפטים של קנדה (2003-2006). פרופ' קוטלר, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת מקגיל, נודע כאחד המשפטנים הבולטים בעולם בתחום זכויות האדם (בין השאר היה פרקליטו של נלסון מנדלה, וייצג את נתן שרנסקי כאשר היה דיסידנט בברה"מ).

פרופ' קוטלר פרסם מאמר תחת הכותרת: "זכויות אדם והאנטי-יהודיות החדשה - אזעקה" (ירושלים: המכון לתכנון מדיניות העם היהודי, 2002), בו הוא מסביר את ההבדל המהותי בין האנטישמיות הקלאסית ובין האנטי-יהודיות החדשה. האנטישמיות הקלאסית היא אפליה או שלילה של זכות היהודים לחיות כחברים שווי-מעמד בחברה חופשית. האנטי-יהודיות החדשה היא שלילת זכותו של העם היהודי לחיות כחבר שווה זכויות ומעמד במשפחת העמים. האנטי-יהודיות מבודדת ומפלה את ישראל ואת העם היהודי על ידי טיפול מפלה ומבדיל בזירה הבינלאומית ומצביעה על ישראל והעם היהודי כיעד להשמדה.