הצהרת בלפור - The Balfour Declaration

הצהרת בלפור:
נוסח ההצהרה ברור קצר וענייני שכלל: הכרה בא"י כמקום הבית לעם היהודי;

November 2nd, 1917

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours sincerely,

Arthur James Balfour

משרד החוץ, 2 בנובמבר 1917

לורד רוטשילד היקר,

לעונג לי להעביר לידיך להלן, בשמה של ממשלת הוד מלכותו, את הצהרת ההזדהות עם השאיפות היהודיות הציוניות כפי שהוגשה לקבינט ואושרה על ידו:

"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה ותעשה את מיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו, תוך הבנה ברורה שלא ייעשה דבר שעשוי יהיה לפגוע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של הקהילות הלא-יהודיות הקיימות בפלשתינה, או בזכויות ובמעמד המדיני מהם נהנים היהודים בכל מדינה אחרת."

אודה לך אם תביא את ההצהרה לידיעת ההסתדרות הציונית.

בכבוד רב,
ארתור ג'יימס בלפור

טיוטה ראשונה של ההצהרה נוסחה כבר בחודש יולי 1917 על ידי המדינאי הבריטי, מארק סייקס, בשיתוף נשיא ארה"ב וודרו וילסון והברון אדמונד רוטשילד, אך הדברים עברו תיקונים ושינויים רבים, עד אשר התקבל הנוסח הסופי הידוע כ"הצהרת בלפור".

הצהרת בלפור נכללה בכתב המנדט על ארץ-ישראל, שנמסר לבריטניה בוועידת סן-רמו ב-‎1920 ואושר במועצת חבר הלאומים ב-‎24 ביולי ‎1922:
"הואיל ומעצמות 'בנות הברית' העיקריות הסכימו גם, שהממונה (המנדטורי) יהיה אחראי למתן תוקף להצהרה, שניתנה לראשונה ביום 2 בנובמבר 1917 [הצהרת בלפור] על ידי ממשלת הוד מלכותו, מלך בריטניה, ואושרה על ידי מעצמות הברית הנ"ל, לטובת יסוד בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה, וזה הובן והוסכם באופן ברור שלא ייעשה דבר העלול לפגוע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של העדות הבלתי יהודיות הקיימות בפלשתינה, או בזכויותיהם ובמעמדם הפוליטי מהם נהנים יהודים בכל ארץ אחרת;"
על ההצהרה באתר הסוכנות היהודית
באתר הכנסת
מכתבי מק מהון

אין תגובות: