החלטת מועצת הבטחון 242 (נובמבר 1967)

מועצת הבטחון של האומות המאוחדות החלטה 242
22 נובמבר, 1967

מועצת הבטחון,

מביעה המשך דאגתה נוכח המצב החמור במזרח התיכון,
מדגישה שרכישת טריטוריה בדרך של מלחמה היא פסולה, ושיש צורך לפעול למען שלום צודק ובר-קיימא, שבו תוכל כל מדינה שבאיזור לחיות בבטחון,
מדגישה עוד שכל המדינות החברות, בהסכימן למגילת האומות המאוחדות, קיבלו על עצמן התחייבות לפעול בהתאם לסעיף 2 של המגילה,
 1. קובעת שקיום עקרונות המגילה מחייב השכנת שלום צודק ובר קיימא במזרח התיכון, שיושתת על הגשמת שני העקרונות הבאים:
  1. נסיגה של כוחות מזוינים ישראליים משטחים שנכבשו בסכסוך האחרון;
  2. שימת קץ לכל טענה או טענות לוחמה או מצבי לוחמה וכיבוד והכרה של ריבונותה, שלמותה הטריטוריאלית ועצמאותה המדינית של כל מדינה באזור וזכותה לחיות בשלום בתוך גבולות בטוחים ומוכרים, חופשית מאיומים או ממעשים של שימוש בכוח..
 2. מוסיפה ומאשרת את הצורך:
  1. לערוב לחופש השיט בנתיבי מים בין־לאומיים באזור;
  2. להשיג יישוב צודק של בעיית הפליטים;
  3. לערוב לשלימות הטריטוריאלית ולעצמאות המדינית של כול מדינה ממדינות האיזור, באמצעים שבכללם יצירת אזורים מפורזים;
 3. מבקשת מן המזכיר הכללי למנות נציג מיוחד, שיצא למזרח התיכון לכונן ולקיים מגעים עם המדינות הנוגעות בדבר, כדי לקדם הסכם וכדי לסייע למאמצים להגיע לכלל הסדר מוסכם בדרכי שלום, בהתאם לתנאים ולעקרונות שבהחלטה זו.
 4. מבקשת מן המזכיר הכללי לדווח למועצת הביטחון בהקדם האפשרי על התקדמות מאמציו של הנציג המיוחד.

נוסח עברי מאתר הכנסת
United Nations Security Council Resolution 242

NOVEMBER 22, 1967

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,
 1. Affirms that the fulfillment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
  1. Withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict;
  2. Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;
 2. Affirms further the necessity
  1. For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;
  2. For achieving a just settlement of the refugee problem;
  3. For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;
 3. Requests the Secretary General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;
 4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible. 
הנוסח באנגלית

אין תגובות: