מסמכי ועדת גולדברג: הצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב

ועדת גולדברג להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב בראשות אליעזר גולדברג, שופט בית המשפט העליון (בדימוס)

פברואר 2008

קובץ מסמכים זה מוגש לוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, בראשות אליעזר גולדברג, שופט בית המשפט העליון (בדימוס).
הקובץ נועד להציג בפני מקבלי החלטות את המצב הקיים בקרב הכפרים הבדואים בנגב, ולהציע פתרונות אפשריים לתיקונו. קובץ זה הוכן במהלך 2007 *, על ידי עמותת במקום בשיתוף עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים ו המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, והוא כולל שני מסמכים: נייר עמדה ונייר רקע.
נייר העמדה מתווה עקרונות לתיקון המצב הנוכחי. יישום עקרונות אלה עשוי לתרום לתהליך ההכרה בכפרים הבדואים הלא-מוכרים בנגב.
נייר הרקע מתאר את אופן היווצרותם של הכפרים הלא-מוכרים, מסביר את הבעיות העיקריות מהן סובלים תושביהם, ומפרט את המדיניות בה נקטה המדינה לאורך השנים כלפי האוכלוסייה הערבית-בדואית בנגב.

אנו מקווים, כי הדברים הכלולים בקובץ זה יתרמו לגיבוש מדיניות ראויה כלפי האוכלוסייה הבדואית בנגב, בכלל, וזו המתגוררת בכפרים הלא-מוכרים, בפרט, ויסייעו למציאת פתרונות שיהיו מקובלים על התושבים להכרה, תכנון ופיתוח ביישוביהם.
דו"ח גולדברג
עדות מומחה-ד"ר יוסף בן דוד בפני הועדה - מאלף ביותר (פרוטוקול הועדה)

אין תגובות: