מבנה מונומנטאלי התגלה בחפירות עיר דוד - יתכן שמדובר בארמון דוד

חפירות חדשות בצפון עיר דוד, סיכום ביניים
תקציר להרצאתה של ד"ר אילת מזר - מרכז שלם והמכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מבנה מונומנטאלי, ככל הנראה מהמאה העשירית לפנה"ס, התגלה בחפירות שעורך מרכז שלם בעיר דוד, בחסות המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים.
מממצאי החפירה, שנערכה בשיתוף עמותת אלע"ד, המפתחת בשנים האחרונות את עיר דוד, עולות שלוש אפשרויות סבירות באשר לתפקיד שמילא המבנה: מצודה, ארמון, או מבנה ממלכתי אחר.
בשלב זה של החפירות ישנה אפשרות סבירה שמדובר בארמון. הואיל ומדובר בתקופת הממלכה המאוחדת, ייתכן שמדובר בארמון, שלפי התנ"ך, נבנה עבור המלך דוד על ידי הפיניקים (שמואל ב', פרק ה', פסוקים י"א וי"ב).

החפירה, שנמשכה כחצי שנה, נערכה בתאום ובסיוע של רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. שטח החפירה הוא עשרה על שלושים מטרים ונתגלו בו שרידי מבנה התופס את כל שטח החפירה, ומשתרע מעבר לגבולותיה לכל הכיוונים. עושר ממצאי החרסים מן 11 לפנה"ס, שנמצאו מתחת ובין אבני המסד של המבנה, יחד עם חרסים, המאות ה- 12 מן המאה ה- 10 לפנה"ס שנמצאו בתוך המבנה, הביאו להערכה כי המבנה הוא מתקופת הממלכה המאוחדת, דהיינו המאה ה- 10 לפנה"ס.

מידותיו של הבניין כפי שעולה מן החפירה עד עתה, גדולות מאוד למקובל בתקופה אליה הוא מתוארך. גם אבני המסד שהשתמרו, לעיתים עד לגובה של שישה נדבכים, הן גדולות מאוד.
המבנה העצום מצביע על יוזמת בנייה חדשה בעלת תעוזה רבה ויכולת אדריכלית גבוהה ביותר. בניה כזו בתקופה האמורה מצביעה על כך שירושלים במאה ה- 10 לפנה"ס היא ככל הנראה, ישוב מרכזי בעל חשיבות ומעמד כלכלי ופוליטי רב.

ממצא זה הוא בעל חשיבות רבה לוויכוח המתנהל שנים רבות באשר לחשיבותה של ירושלים במאה ה- 10 לפנה"ס.
על פי הממצא נראה כי תוך כדי שינויים פנימיים שנעשו בו, המשיך המבנה הממלכתי שנחשף להיות בשימוש עד סוף ימי הבית הראשון 586 לפנה"ס.

ה'בולה' טביעת חותם על גבי טין אשר שימשה לחתימת תעודות ממלכתיות מגולגלות, שנכתבו על גבי פפירוס נמצאה בין האבנים הגדולות שבמבנה, בקצה הצפוני מזרחי של החפירה.  'בולה' זו, שקוטרה כסנטימטר אחד, מכילה שלוש שורות של כתב עברי האופייני לסוף ימי בית ראשון המציינות את שמו של יהוכל בן שלמיהו בן שבי. על פי התנ"ך היה יהוכל שר בכיר בממלכתו של צדקיהו ושמו מופיע בספר ירמיהו פרק ל"ז פסוק 3ובפרק ל"ח פסוק 1.
מציאתה של ה'בולה', שהיא אביזר לתכתובת ממלכתית, מעידה גם היא על שימושו הממלכתי של המבנה עד סוף ימי הבית הראשון.

נחשפה חומת ירושלים מימי בית המקדש הראשון kr8.co.il
השרים שרצו לחסל את ירמיהו השאירו חתימות מקור ראשון
נמצאה חותמת הנושאת את שמו של גדליה בן פשחור, המוזכר בספר ירמיהו Ynet

אין תגובות: