"תחזרו לאושוויץ" זו היתה התשובה של "פעילי שלום" ב'מרמרה' לפנייה בקשר של חיל הים אליהם


Israeli Navy warning: "You are approaching a naval blockade"
Passenger 1 respond: "Shut up, go back to Auschwitz"
Passenger 1 respond: "We're helping Arabs go against the US, don't forget 9/11, guys"

"כאן חיל הים הישראלי, אתם עומדים להכנס לאזור שהוא תחת סגר ימי"
התגובות מן האוניה:
פעיל שלום 1 במבטא ערבי: "תסתמו את הפה, תחזרו לאושוויץ"
פעיל שלום 2 נשמע  אמריקאי, "בוב דילן" סטייל: "אנחנו עוזרים לערבים נגד ארה"ב, אל תשכחו את 11/9, חבר'ה".
ובערוץ 10 (והם לא לבד) המשיכו לכנות אותם פעילים, מפגינים.

אין תגובות: