אונר"א סוכנות פליטים אקסלוסיבית ובלעדית לפליטים הערבים הפלסטינים

UNRWA - אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים הפלסטינים (United Nations Relief and WorksAgencyfor Palestine Refugees in the Near East) הוקמה בחופזה על ידי העצרת הכללית של האו"ם ב- 1949 (כסוכנות סעד זמנית בהנחה שהבעיה תבוא על פתרונה עד 1952) ובמטרה לספק קורת גג ושרותי סעד ובריאות למאות אלפי הפלסטינים שברחו מאימת מלחמת השחרור. הפליטים הפלסטינים זכו לקבל ארגון סעד המוקדש לרווחתם באופן בלעדי.
כ 4.5 מליון פלסטינים מטופלים בידי אונר"א כיום (הערכה בלבד, אונר"א נמנעת מלערוך אומדן מדוייק).
כל שאר פליטי העולם, כ- 21 מליון נפש, מצויים תחת חסותה של סוכנות האו"ם לפליטים (UNHCR), שמושבה בג'נבה.

 • מאז הוקמה, אונר"א פועל באופן רצוף בחמישה אזורים: הגדה המערבית, עזה, ירדן, סוריה, ולבנון. המספר הגדול ביותר של צרכני UNRWA (למעלה משליש) מתגורר בתחומי ממלכת ירדן מזה 4 דורות.
 • במהלך 57 שנות קיומה שינתה UNRWA את עקרונותיה ודפוסי פעולתה והעבירה את מוקד פעולותיה לקהילה הפלסטינית בכללה ללא הבחנה בין "פליט" למי שאינו "פליט".
 • אמנת ההתאגדות שנוסחה עבור אונר"א עתירת ליקויים. העיקריים שבהם נוגעים להעדר נוהלי ניהול תקין ואי הקמת רשות מנהלת, מבקרת ומפקחת על פעולות הארגון. הנהלת הארגון מורכבת מהמדינות התורמות ומהמדינות המארחות את הפליטים, אבל היא חסרת סמכויות וכשמה כן היא: רשות מייעצת.
  • באמנה אין הגדרה ברורה של מטרות הארגון, עובדה שאפשרה לאונר"א להפוך מארגון סעד למעין "ממשלה מקומית" המספקת שירותים החורגים בהרבה מכוונת המייסדים.
  • מינוי המנכ"ל אינו מחייב מכרז ואינו כפוף לוועדת מינויים, הוא פקיד בעל סמכויות בלתי מוגבלות הכפוף לעצרת הכללית.
  • חובת הדיווח שלו מתמצה בדו"ח כללי על פעולות הארגון המוגש לאישור העצרת הכללית אחת לשנה.
מספר הפליטים הפלסטינים בהם מטפלת אונר"א הוא תעלומה:
 1. לא קיים מאגר מידע אמין ואין אומדן מדויק לגבי מספר האנשים המחזיקים בתעודת הפליט המונפקת ע"י אונר"א, לכן הקביעה כי בחמשת האזורים בהם מרוכזת פעילות אונר"א (ירדן, הגדה המערבית, חבל עזה, לבנון וסוריה) מתגוררים למעלה מ 4 מליון "פליטים", הינה שרירותית ומבוססת על מידע המסופק לאונר"א באופן וולונטארי ע"י מקבלי השרות.
 2. אונר"א לא מקיימת מעקב אחר מחזיקי תעודת פליט שנפטרו.
 3. אונר"א מעולם לא ביצעה מרשם תושבים במחנות הפליטים.
במסמך מה- 14 לאוגוסט 2003. מודה נציג UNRWA בניו-יורק. מר נאסר מאהר (לכותבת המזכר, פרופ' ניצה נחמיאס):
 • אין לסוכנות כל מידע על מספר אנשים שבאופן ממשי מקבלים שרותים
 • אין לה כל מידע על מידת זכאותם של הנהנים לקבל שרותי סעד.
 • הסוכנות מעולם לא קיימה מפקד אוכלוסין בקרב מקבלי הסיוע.
הקבוצה הגדולה ביותר של פליטים – כ-42% – היא בירדן. הקבוצה השנייה בגודלה היא הפליטים בגדה המערבית וברצועת עזה, שהם כ-39% מכלל הפליטים. רוב הפליטים בירדן, בסוריה ובגדה המערבית מתגוררים מחוץ למחנות הפליטים (83%, 73% ו-75% בהתאמה). בלבנון וברצועת עזה מספרם של הפליטים מחוץ למחנות דומה למספרם של הפליטים בתוך המחנות. לבנון היא האזור היחיד שבניהול אונר"א שבו מספר הפליטים בתוך המחנות גדול ממספרם מחוץ למחנות. בסך הכול, כ-70% מכלל הפליטים בכל האזורים גרים מחוץ למחנות. לפי כללי אונר"א, גם הפליטים שחיים מחוץ למחנות זכאים לסיוע של הסוכנות.

UNRWA בהשוואה לארגון המקביל UNHCR

UNRWA הינו ארגון הפליטים היחידי המסייע לקבוצת פליטים אחת: הפליטים הפלסטינים שמספרם כאמור מוערך בכלמעלה מ 4 מליון.
פעילותה אינה נובעת מצרכים הומניטאריים ייחודיים, אלא מתוך ההנחה שהאו"ם, כממשיכו של חבר הלאומים, חייב לדאוג לרווחת הפלסטינים עד שתהיה להם מדינה עצמאית, זאת מאחר שהמנדט הבריטי מנע מהם את הזכות להגדרה עצמית.
 1. UNRWA מעסיק כ- 25,000 עובדים בעיקר פלסטינים (כאנשי חינוך המועסקים ע"י הסוכנות בתנאים של "עובדי קבלן").
 2. התקציב השנתי של UNRWA עומד על כמעט 500 מליון דולר והוא וגבוה בהרבה וללא תקדים מתקציבי כל סוכנויות הסעד הבינלאומיות.
 3. הסיוע לנפש שמקבל פלסטיני - לפי 4 מליון נזקקים - הוא פי 300% יותר מהסיוע שניתן לכל פליט אחר בעולם.
 4. סך כל התקציב השנתי של UNRWA לשנת 2006 - 2007 (תקציב פלוס תוספות מיוחדות) המטפלת כאמור בכ 4 מליון פליטים עמד על 1,282 מיליארד דולר. בהשוואה לתקציב 2004-2005 גדל התקציב ב - 33%.
כל שאר פליטי העולם, כ- 21 מליון נפש, נמצאים תחת חסותה וטיפולה של סוכנות האו"ם לסיוע לפליטים UNHCR אשר הוקמה ב- 1951 והמספקת סיוע כלכלי-הומניטארי למיליוני פליטים ברחבי תבל.
 1. תקציב סוכנות האו"ם לפליטים UNHCR, המטפל כאמור בכ- 21 מליון פליטים ברחבי העולם, עמד על 1,145.3 מיליארד דולר ב- 2006, שהיווה עליה של 16% לעומת השנה הקודמת (הארגון התנצל על ההעלאה וטען שהיא הייתה חיונית נוכח החמרת בעיית הפליטים באפריקה).
 2. סוכנות האו"ם לפליטים UNHCR מעסיקה 5,901 עובדים (רק 13% במטה בג'נבה והשאר במחנות פליטים רחבי העולם).
עם השנים, הפכה הסוכנות לבירוקרטיה מסונפת וענפה המתכחשת לעובדה כי מחנות הפליטים נעלמו למעשה: האנשים השתלבו בשוק העבודה, התערו במקום מגוריהם, ורבים אף זכו לאזרחות (בעיקר בירדן, מקום מושבם של רוב הפליטים). בתנאים שנוצרו, היה מן הראוי להעביר את פעילות אונר"א לשלטונות המקומיים, דהיינו. לממשלות ירדן, סוריה, לבנון  והרשות הפלסטינית.

ואכן, בשנת 1993, לאחר חתימת הסכמי שיתוף הפעולה (DOP) בין ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית (PLO), נערכה UNRWA למבצע העברת הסמכויות וחיסול הדרגתי של מפעליה. ב 1995 היא גיבשה ופרסמה תכנית פעולה במסמך שנקראה:
תקופת הביניים: תכנית חמש שנים להעברת סמכויות הסוכנות, "The Horizon Plan".
ולמרות התכנית, במשך חמש השנים בין 1995 – 2000 לא נקטה UNRWA בשום צעדים למימוש התכנית, דהיינו, צמצום והקטנת פעולותיה והעברת סמכויות ואחריות לרשות הפלסטינית ו/או לכל מדינה אחרת שבה קיימים מחנות פליטים.

עם פרוץ האינתיפאדה בספטמבר 2000, אונר"א אף הגדילה, העמיקה והרחיבה את פעילותה וכאמור תקציבה בשנה האחרונה גדל ב- 33%. למעשה, חרגה הסוכנות במידה משמעותית מהמנדט המקורי שלה והיא מתפקדת כ"ממשלה לא נבחרת" המתחרה בפעולותיה ובשרותיה של הרשות הממלכתית המקומית.
הנוכחות המסיבית של אונר"א בגדה ובעזה, מעורבותה הגבוהה בתחומי החינוך, הבריאות והסעד והעובדה שהסוכנות מקיימת מערכת שלטונית אלטרנטיבית ענפה, נוגדת סדרי שלטון תקינים ופוגעת בלגיטימציה של השלטון המקומי.
קיומה של אונר"א יוצר בעיה עקרונית בהנצחת בעיית הפליטים, יוצר אוכלוסיה התלויה בסעד ובאופן הציני ביותר משמר את הפיקציה של "מחנות הפליטים".

עמדת נציבות הפליטים בדבר תפקידה של אונר"א בנושא שיקום הפליטים הפלסטינים היא שהסיוע שהסוכנות לפליטים נותנת אף פעם לא מספיק, אבל הוא ידרש כל עוד תתאפיין בעיית הפליטים הפלסטינים ב"היעדר מדינה, כיבוש צבאי מתמשך, הדרה כלכלית ופגיעות", וכל עוד לא יימצא פתרון לבעיות האלה. (www.unhcr.org)
מבוסס על נייר עמדה שחובר ע"י פרופ' ניצה נחמיאס
קישורים נוספים:
 • הרצאה מוקלטת של פרופ' ניצה נחמיאס, בערוץ האקדמי מיסודה של אוניברסיטת חיפה: קישור
 • ארלין קושנר: בעית הפליטים של האו"ם: www.techelet.org
 • www.unrwa.org - אתר אונר"א (בעברית)

אין תגובות: